Per 1  januari 2019 is de CFTO opgeheven. Voor meer informatie over de Fusietoets in het onderwijs verwijzen wij u naar www.duo.nl.