Nieuws - Actueel

15 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Ervaringen met de CFTO: verslag van een informatieavond

Naar aanleiding van de informatieavond over fusies die het secretariaat van de CFTO heeft georganiseerd op 20 maart jl. op de...

Nieuwsbericht | 01-05-2018 | 09:00

OCW kondigt afschaffing fusietoets aan; instemmingsrecht medezeggenschap blijft

Afschaffing fusietoets Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft de Tweede Kamer op 20 april in een brief laten...

Nieuwsbericht | 24-04-2018 | 09:38

Advisering aan medezeggenschapsraden: concrete voorbeelden van voorlichting door het CFTO-secretariaat

De CFTO ondersteunt en adviseert medezeggenschapsraden actief bij fusievoornemens. Daarom krijgt het secretariaat van de...

Nieuwsbericht | 20-04-2018 | 10:31

Medezeggenschap en fusieplannen? De wet is gewijzigd per 1 januari 2018

Medezeggenschapsraden hebben instemmingsrecht bij fusies in het onderwijs. Dat staat in de Wet Medezeggenschap op scholen (Wms)...

Nieuwsbericht | 15-01-2018 | 12:00

Overdracht Van Voorthuysenschool akkoord volgens nieuwe Regeling fusietoets

Op 30 november 2017 heeft de minister voor basis- en voortgezet onderwijs toestemming verleend voor de overdracht van de Van...

Nieuwsbericht | 19-12-2017 | 15:16

Terugblik van Remmelt de Boer als voormalig CFTO-lid

Per 1 september 2017 heeft Remmelt de Boer afscheid genomen van de CFTO. De Boer is vanaf de start in 2011 betrokken geweest...

Nieuwsbericht | 05-12-2017 | 16:56

Van inspraak tot instemming; fuseren, zo doe je dat!

Op 29 november jl. vond onder het motto ‘Medezeggenschap, zo doe je dat!’ voor de elfde keer het landelijk WMS congres plaats...

Nieuwsbericht | 30-11-2017 | 16:47

Werkwijze CFTO bij fusieaanvragen

Waar bestaat een fusie-aanvraag uit? Een aanvraag is altijd vergezeld van een fusie-effectrapportage (FER). De  onderwijswetten...

Nieuwsbericht | 06-11-2017 | 15:49

In Memoriam Fons van Wieringen

Diep getroffen zijn wij door het droeve bericht van het overlijden van onze voormalige voorzitter prof. dr. Fons van Wieringen....

Nieuwsbericht | 22-09-2017 | 00:00

Laatste CFTO advies over een mbo-fusie

Vanaf september 2017 gaan ROC Leiden en het ID College door het leven als MBO Rijnland. De CFTO heeft over deze fusie op 9 juni...

Nieuwsbericht | 15-09-2017 | 15:42

Ga naar

Blijf op de hoogte