Kamerbrief over de fusietoets in het onderwijs

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) hebben op 17 oktober 2016 een brief gestuurd, waarin zij de Tweede Kamer informeren over wijzigingen die zij willen aanbrengen in de fusietoets in het onderwijs.

In de plannen van de minister en staatssecretaris wordt voor fusies van beperkte omvang een snelle toets geintroduceerd. Daarnaast willen de bewindspersonen van OCW een algemene ‘zorgplicht menselijke maat’ invoeren voor alle schoolbesturen.

 

Lichte fusietoets in 4 weken


De voorgestelde lichte fusietoets dient binnen vier weken uit te voeren te zijn. Goedkeuring voor een fusie kan worden verkregen als:

  •  door de fusie een breed en toegankelijk onderwijsaanbod in stand kan worden gehouden;
  • er sprake is van een voldoende legitiem proces, waarbij medezeggenschapinstemming heeft verleend  zorgvuldig  en er voldoende draagvlak bestaat onder interne en externe betrokkenen;
  • de menselijke maat in het onderwijs voldoende geborgd is binnen de aanvraag.

De minister en staatssecretaris stellen voor dat ook een zware inhoudelijke toets kan worden uitgevoerd, Deze toets geldt voor scholenfusies waarbij meer dan 500 leerlingen in het primair onderwijs betrokken zijn en meer dan 3000 leerlingen in het voortgezet onderwijs; of voor besturenfusies waarbij het marktaandeel in po en vo boven de 50 procent komt of boven de 35 procent in zeer sterk stedelijke gemeenten

 

Reactie CFTO op voorstellen aanpassing fusietoets

 

Op 17 november 2016 heeft de CFTO een brief gestuurd aan de minister en staatssecretaris van OCW met een reactie op de voorgestelde aanpassingen aan de fusietoets in het onderwijs,. Deze brief kunt u hier downloaden.

 

Tweede Kamer

 

De Tweede kamer heeft zich nog niet uitgesproken over de door de minister en staatssecretaris voorgestelde wijzigingen. Een algemeen overleg stondgepland voor 18 januari 2017, maar is tot nader orde uitgesteld.