Jaarverslag 2016: 25 fusies en vaker advies aan de medezeggenschap

In 2016 zijn fusies getoetst, maar is na vijf jaar praktijkervaring ook de balans opgemaakt. Veranderingen in wet-en regelgeving krijgen in 2017 vorm. Ook nu blijkt dat ouders en (onderwijs)personeel in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden zich vaak te weinig toegerust te voelen voor fusieprocessen. De CFTO spant zich extra in om hun vragen helder te krijgen en te beantwoorden, en waar dat kan ook te adviseren over de fusie-effectrapportage. De meeste van de 25 door de CFTO getoetste fusies hebben betrekking op twee besturen die samengaan. In het jaarverslag staan enkele voorbeelden van fusieprocessen. De omlooptijd van de toets is opnieuw fors gedaald, tot gemiddeld zes weken. Op de vernieuwde website vinden schoolbesturen en medezeggenschapsraden gemakkelijk informatie over het toetsen van fusies en de dienstenvan de CFTO.