Van inspraak tot instemming; fuseren, zo doe je dat!

Op 29 november jl. vond onder het motto ‘Medezeggenschap, zo doe je dat!’ voor de elfde keer het landelijk WMS congres plaats in congrescentrum de ReeHorst in Ede. De CFTO verzorgde in deze editie van 2017 voor het derde jaar op rij een workshop over fusies in het onderwijs. Ook had de commissie een stand op de informatiemarkt. De deelname van de CFTO aan het congres komt voort uit de adviestaak voor medezeggenschapsraden.

Stichting Onderwijsgeschillen en het Project Versterking Medezeggenschap organiseren jaarlijks het WMS congres dat bestemd is voor leden van (G)MR'en, besturen en schoolleiders in het PO en VO. Het congres bood dit jaar naast een plenaire opening, 46 workshops en lezingen in 3 ronden. Deze workshops worden verzorgd door organisaties uit of rond het onderwijsveld zoals Verus, de PO-Raad, de VO-raad, onderwijsbond AOb, de SER en Ouders en Onderwijs. In totaal is het congres in 2017 bezocht door ruim 375 enthousiaste deelnemers en gasten.

Aandacht voor rol MR bij fusies

De workshop van de CFTO, met als titel ‘Van inspraak tot instemming; fuseren, zo doe je dat!’ was erop gericht om leden van medezeggenschapsraden en andere geïnteresseerden concrete handvatten te bieden bij fusievoornemens. De medezeggenschap heeft formeel instemmingsrecht bij fusies in het onderwijs, maar voelt zich lang niet altijd voldoende geëquipeerd om daadwerkelijk een goede afweging te kunnen maken. In de workshop ging de CFTO in op de wet en regelgeving bij de fusietoets en zijn de deelnemers hierover met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van concrete casuïstiek. Concrete voorbeelden uit de adviespraktijk en ervaring van de CFTO stonden daarbij centraal. Vragen die in de workshop onder meer aan de orde zijn gekomen komen zijn:

  • Hoe verlopen fusieprocessen in de praktijk?
  • Wanneer dient een bestuurder de medezeggenschap te informeren?
  • Waar kun je als MR op letten als het gaat om fusie?
  • Wat is de positie van de verschillende geledingen binnen de MR?
  • Hoe kan de positie van de medezeggenschap verstevigd worden?

Overig aanbod workshops

Naast de workshop van de CFTO besteedde Stichting Onderwijsgeschillen zelf ook aandacht aan fusie, sluiting en mogelijke alternatieven. Ook was er een specifiek aanbod gericht op ouders in de MR verzorgd door stichting Ouders & Onderwijs. Verder stonden er onder meer sessies op het programma die gewijd waren aan passend onderwijs, schoolcultuur, mediation bij geschillen of het promoten van verkiezingen voor de medezeggenschap.

De presentatie die de CFTO gaf tijdens de workshop kunt u hier downloaden. Bent u betrokken bij de medezeggenschap op scholen en zou u ook graag door de CFTO geïnformeerd willen worden of heeft u specifieke vragen over een fusieproces. Neem voor meer informatie contact op met info@cfto.nl.