Kamer stemt in met wijzigingenvoorstellen fusietoets

Nadat het Algemeen Overleg over de Fusietoets door de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs van de Tweede Kamer(VKC)  op 18 januari jl. was uitgesteld, heeft de VKC in een schrijftelijke ronde ingestemd met de voorstellen van minister en staatssecretaris van OCW voor wijzigingen aan de fusietoet.

De brief van de bewindspersonen uit november 2016 is daarmee voor kennisgeving aangenomen. Minister en staatssecretaris zullen nu werk maken van het wijzigingen van de Regeling fusietoets. Wanneer de nieuwe regeling gepubliceerd is zal ook de CFTO daarvann melding maken op deze site.