In Memoriam Fons van Wieringen

Diep getroffen zijn wij door het droeve bericht van het overlijden van onze voormalige voorzitter prof. dr. Fons van Wieringen. Van 2011 tot 2015 was Fons voorzitter van de CFTO.

Fons stond tijdens zijn voorzitterschap van de Onderwijsraad aan de basis van de wettelijke invoering van de fusietoets. De Raad adviseerde het kabinet om met een fusietoets de menselijke maat in het onderwijs te beschermen. Toen dat in 2011 leidde tot de instelling van de Commissie Fusietoets Onderwijs werd Fons de eerste voorzitter. Het is aan zijn grote kennis en inzet te danken, dat de commissie zich heeft kunnen positioneren als deskundige uitvoerder van de Wet fusietoets. Typerend voor hem was de keuze om in voorkomende gevallen veldbezoeken toe te voegen aan de werkwijze van de commissie.

Fons beschikte over een in brede kring geroemde deskundigheid op het terrein van onderwijs, bestuur en beleid, en hij combineerde die met de scherpe geest van de onderzoeker. Als persoon was hij innemend en bevlogen. Hij had een brede interesse in mens en maatschappij, een diepgravend historisch besef en een subtiele vorm van humor. Zo zullen wij hem blijvend herinneren.

Mevr. H.M.C. (Lenie) Dwarshuis-van de Beek, voorzitter

Drs. R. (Remmelt) de Boer, vicevoorzitter tot 1 september 2017

Mr. S.J. (Simon) Steen, commissielid

Medewerkers secretariaat CFTO