Jaarverslag 2017: 21 adviezen en een campagne voor de (G)MR

In 2017 brengt de CFTO 21 adviezen over fusie-aanvragen aan de minister uit. Dat is een bijna gelijk aantal als in 2016. Op 1 augustus is er een wijziging van de regeling fusietoets in het onderwijs waardoor het domein van fusies waar voorafgaand advies van de CFTO aan de minister nodig is, wordt beperkt. Tegelijkertijd wordt ook een nieuw beoordelingskader ingevoerd: van de CFTO wordt een integrale beoordeling op basis van bestuurlijk maatwerk verwacht. De commissie grijpt dat aan om een nieuwe proactieve werkwijze te ontwikkelen.

Ook is de commissie erin geslaagd om alle fusie-aanvragen in vier weken te behandelen.

Om de kosteloze adviesmogelijkheden voor de medezeggenschap bekender te maken, vindt eind 2017 een korte campagne plaats om alle medezeggenschapsorganen in het po en vo daarover te informeren.

In het jaarverslag staan verder een aantal praktijkvoorbeelden van fusies.