Save the date - Symposium School en schaal

Zet 14 januari 2019 van 13.30 – 17.30 uur alvast in uw agenda!

Het symposium ‘School en schaal’ is voor vele betrokkenen bij het funderend onderwijs interessant. Van schoolbestuurders, politici, beleidsmakers, wetenschappers en onderwijspersoneel tot onderwijsorganisaties als de sectorraden en besturenorganisaties en leerling- en ouderverenigingen.

Uitdagingen als het lerarentekort, leerlingenkrimp, passend onderwijs, digitalisering en leren met ICT werpen de vraag op of voor het beantwoorden daarvan schaal belangrijk is. Bestuurders zijn vaak op zoek naar de ideale omvang van hun onderwijsinstelling(en) om verantwoord op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen zonder het eigen karakter en identiteit uit het oog te verliezen.

Is er een ideale schaal of vragen de verschillende uitdagingen elk om een eigen schaalomvang? Is schaalvergroting een onvermijdelijke trend of zijn er alternatieven? Is samenwerking wellicht het toverwoord? Is een schoolbestuur van vrijwilligers nog wel mogelijk? Wanneer ervaren ouders, kinderen, leraren en ander onderwijspersoneel dat hun school de juiste schaal heeft en dat er echt iets te kiezen valt?

Eén ding is duidelijk: sinds de afschaffing van de fusietoets bepalen schoolbesturen zelf de keuze voor de schaal en organisatie. Dit symposium gaat over hoe daar maatschappelijk verantwoord mee om te gaan op basis van praktijkervaring en inzichten ontleend aan wetenschappelijk onderzoek.

Dagvoorzitter Prof. Job Cohen zal het symposium leiden. In ieder geval de volgende personen hebben toegezegd een bijdrage te willen leveren aan het symposium:

  • Prof. Edith Hooge (Hoogleraar Onderwijsbestuur, TIAS, Universiteit van Tilburg)
  • Liesbeth Verheggen (Voorzitter van de AOb)
  • Prof. Renée van Schoonhoven (Bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam)

.

Ook minister Arie Slob, minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media, levert een bijdrage.

De bijeenkomst is het afscheidssymposium van de Commissie Fusietoets Onderwijs die op 1 januari 2019 ophoudt te bestaan. Minister Slob heeft de commissie verzocht om, na een lange periode van advies geven over fusieaanvragen, dit symposium aan onderwijsbestuurders en andere betrokkenen aan te bieden en de commissie geeft graag gehoor aan dat verzoek.

De definitieve uitnodiging volgt binnenkort. Meldt u zich nu alvast aan