Symposium School en schaal 14 januari 2019 bij Driestar educatief in Gouda

Bestuurders en beleidsmakers zijn vaak op zoek naar de ideale omvang van hun scholen. Zij willen verantwoord inspelen op ontwikkelingen, zoals leerlingenkrimp en passend onderwijs. En zij willen het eigen karakter en de eigen identiteit behouden. Maar is er een ideale schaal? Is schaalvergroting een onvermijdelijke trend of zijn er alternatieven? En is een schoolbestuur van vrijwilligers nog mogelijk? Wanneer ervaren ouders, kinderen en het onderwijspersoneel dat er echt iets te kiezen valt? Op het symposium School en schaal is aandacht voor deze vragen en meer. Meld u snel aan.

Vanwege de grote belangstelling vindt 'School en schaal' plaats bij Driestar educatief in Gouda! Op 14 januari 2019 van 13.30 – 16.35 uur. Dagvoorzitter is prof. dr. Job Cohen.

Als op 1 januari 2019 de fusietoets ophoudt te bestaan, bepalen schoolbesturen voortaan zelf de keuze voor de schaal en organisatie. Dit symposium gaat over hoe daar maatschappelijk verantwoord mee om te gaan, op basis van praktijkervaring en inzichten ontleend aan wetenschappelijk onderzoek.

De sprekers op het symposium: prof. dr. Edith Hooge, Liesbeth Verheggen, mr. Loe Sprengers en prof. dr. Renée van Schoonhoven. Ook minister Arie Slob levert een bijdrage. Bekijk het hele programma.

Het symposium ‘School en schaal’ is voor schoolbestuurders, politici, beleidsmakers, wetenschappers, onderwijspersoneel en onderwijsorganisaties als de sectorraden, besturenorganisaties en leerling- en ouderverenigingen voor het funderend onderwijs. Al bijna 100 geïnteresseerden hebben zich opgegeven. Het thema leeft en u kunt zich nog steeds aanmelden.

De bijeenkomst is het afscheidssymposium van de Commissie Fusietoets Onderwijs, die op 1 januari 2019 ophoudt te bestaan. Op verzoek van minister Slob draagt zij haar kennis en ervaringen over fusieaanvragen over aan onderwijsbestuurders en andere betrokkenen.