Ervaringen met de CFTO: verslag van een informatieavond

Naar aanleiding van de informatieavond over fusies die het secretariaat van de CFTO heeft georganiseerd op 20 maart jl. op de Sint Jozefschool in Culemborg heeft de CFTO een mooi verslag gekregen van één van de aanwezige MR-leden. Graag delen we dit verslag hieronder, zodat bezoekers van onze website een beeld krijgen van de advisering door de CFTO vanuit de woorden van een MR-lid.

CFTO info avond

Om als ouder een betrokken te zijn bij de basisschool van mijn dochter, werd ik MR-lid en ook G-MR lid. Reuze interessant! Tijdens een van de eerste vergaderingen die ik bijwoonde, hoorde ik dat op korte termijn een fusieonderzoek ging plaatsvinden. Fusietrajecten, daar krijg ik in mijn dagelijkse werk niet vaak mee te maken. Dat gold ook voor de overige GMR-leden.

Wat houdt zo’n fusietraject allemaal in? Op welke onderdelen moeten we letten? Hoe worden de belangen van het personeel behartigd? Welke rol heeft de GMR precies? Wat betekent het allemaal in gewone ‘Jip-en-Janneke-taal’? Welke wetgeving is van toepassing? Maar ook, hoe zit dat voor het schoolbestuur? En hoe gaan we om met de GMR van de fusiepartner? Bij wie kunnen we terecht voor advies?

Even googelen en we kwamen op de site van CFTO terecht. Het leek ons de meest voor de hand liggende partij voor volledig onafhankelijk advies. CFTO staat direct onder de minister en heeft geen enkel ander belang dan dat de fusie conform de opgestelde regels verloopt. Wat prettig voor ons was, is dat zij de mogelijkheid boden om op onze school lang te komen voor een informatieavond.

Dat aanbod hebben we met beide handen aangepakt. Waarom zou je als leek zelf je weg zoeken als er specialisten zijn die je willen ondersteunen? We hadden alle betrokkenen uitgenodigd: GMR, MR, Bestuur en RvT van beiden fusiepartijen. De informatieavond was verhelderend. De CFTO-medewerkers praatten ons bij over diverse inhoudelijke punten, zowel op juridisch als ook op praktisch vlak. Op alle vragen die we hadden, kwam een antwoord. Er was ruimte voor de zorgen van aanwezigen, ook als die niet direct van belang waren voor het proces. Op de avond werd duidelijk wat de rol van GMR, Bestuur, RvT was in het fusietraject. Ondanks dat we goed en volledig geïnformeerd waren door het schoolbestuur, kwamen er nog wel wat actiepuntjes uit.

Zo’n fusietraject komt maar eenmaal voorbij in je termijn als MR-lid of GMR-lid, misschien wel eenmaal in je leven.  In ieder geval in deze mate van betrokkenheid. Wij waren blij met de hulp die door CFTO werd geboden.

Namens alle aanwezigen, dank!

Miranda van Dillen

Oudergeleding MR Josefschool Culemborg

GMR-lid Stichting RK Primair Onderwijs Culemborg