Nieuws - Actueel

22 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Medezeggenschap en fusieplannen? De wet is gewijzigd per 1 januari 2018

Medezeggenschapsraden hebben instemmingsrecht bij fusies in het onderwijs. Dat staat in de Wet Medezeggenschap op scholen (Wms) ...

Nieuwsbericht | 15-01-2018 | 12:00

Overdracht Van Voorthuysenschool akkoord volgens nieuwe Regeling fusietoets

Op 30 november 2017 heeft de minister voor basis- en voortgezet onderwijs toestemming verleend voor de overdracht van de Van ...

Nieuwsbericht | 19-12-2017 | 15:16

Terugblik van Remmelt de Boer als voormalig CFTO-lid

Per 1 september 2017 heeft Remmelt de Boer afscheid genomen van de CFTO. De Boer is vanaf de start in 2011 betrokken geweest bij ...

Nieuwsbericht | 05-12-2017 | 16:56

Van inspraak tot instemming; fuseren, zo doe je dat!

Op 29 november jl. vond onder het motto ‘Medezeggenschap, zo doe je dat!’ voor de elfde keer het landelijk WMS congres plaats in ...

Nieuwsbericht | 30-11-2017 | 16:47

Werkwijze CFTO bij fusieaanvragen

Waar bestaat een fusie-aanvraag uit? Een aanvraag is altijd vergezeld van een fusie-effectrapportage (FER). De  onderwijswetten ...

Nieuwsbericht | 06-11-2017 | 15:49

In Memoriam Fons van Wieringen

Diep getroffen zijn wij door het droeve bericht van het overlijden van onze voormalige voorzitter prof. dr. Fons van Wieringen. ...

Nieuwsbericht | 22-09-2017 | 00:00

Laatste CFTO advies over een mbo-fusie

Vanaf september 2017 gaan ROC Leiden en het ID College door het leven als MBO Rijnland. De CFTO heeft over deze fusie op 9 juni ...

Nieuwsbericht | 15-09-2017 | 15:42

Nieuwe OCW-Regeling voor fusies

Vanaf 1 augustus 2017 geldt een nieuwe ministeriële Regeling voor fusies in het onderwijs. Daarin is vastgelegd over welke ...

Nieuwsbericht | 31-08-2017 | 10:25

Jaarverslag 2016: 25 fusies en vaker advies aan de medezeggenschap

In 2016 zijn fusies getoetst, maar is na vijf jaar praktijkervaring ook de balans opgemaakt. Veranderingen in wet-en regelgeving ...

Nieuwsbericht | 02-05-2017 | 17:10

Kamer stemt in met wijzigingenvoorstellen fusietoets

Nadat het Algemeen Overleg over de Fusietoets door de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs van de Tweede Kamer(VKC)  op 18 januari ...

Nieuwsbericht | 02-03-2017 | 12:00