Nieuws - Actueel

26 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Twee informatiemiddagen en rondleiding voor de (G)MR

Bereidt uw schoolbestuur een fusie met een ander bestuur of andere school voor? Wat is als (G)MR dan precies uw rol en hoe ...

Nieuwsbericht | 01-06-2018 | 00:00

Ervaringen met de CFTO: verslag van een informatieavond

Naar aanleiding van de informatieavond over fusies die het secretariaat van de CFTO heeft georganiseerd op 20 maart jl. op de ...

Nieuwsbericht | 01-05-2018 | 09:00

OCW kondigt afschaffing fusietoets aan; instemmingsrecht medezeggenschap blijft

Afschaffing fusietoets Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft de Tweede Kamer op 20 april in een brief laten ...

Nieuwsbericht | 24-04-2018 | 09:38

Advisering aan medezeggenschapsraden: concrete voorbeelden van voorlichting door het CFTO-secretariaat

De CFTO ondersteunt en adviseert medezeggenschapsraden actief bij fusievoornemens. Daarom krijgt het secretariaat van de ...

Nieuwsbericht | 20-04-2018 | 10:31

Medezeggenschap en fusieplannen? De wet is gewijzigd per 1 januari 2018

Medezeggenschapsraden hebben instemmingsrecht bij fusies in het onderwijs. Dat staat in de Wet Medezeggenschap op scholen (Wms) ...

Nieuwsbericht | 15-01-2018 | 12:00

Overdracht Van Voorthuysenschool akkoord volgens nieuwe Regeling fusietoets

Op 30 november 2017 heeft de minister voor basis- en voortgezet onderwijs toestemming verleend voor de overdracht van de Van ...

Nieuwsbericht | 19-12-2017 | 15:16

Terugblik van Remmelt de Boer als voormalig CFTO-lid

Per 1 september 2017 heeft Remmelt de Boer afscheid genomen van de CFTO. De Boer is vanaf de start in 2011 betrokken geweest bij ...

Nieuwsbericht | 05-12-2017 | 16:56

Van inspraak tot instemming; fuseren, zo doe je dat!

Op 29 november jl. vond onder het motto ‘Medezeggenschap, zo doe je dat!’ voor de elfde keer het landelijk WMS congres plaats in ...

Nieuwsbericht | 30-11-2017 | 16:47

Werkwijze CFTO bij fusieaanvragen

Waar bestaat een fusie-aanvraag uit? Een aanvraag is altijd vergezeld van een fusie-effectrapportage (FER). De  onderwijswetten ...

Nieuwsbericht | 06-11-2017 | 15:49

In Memoriam Fons van Wieringen

Diep getroffen zijn wij door het droeve bericht van het overlijden van onze voormalige voorzitter prof. dr. Fons van Wieringen. ...

Nieuwsbericht | 22-09-2017 | 00:00