127 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Jaarveslag 2016

Jaarverslag | 02-05-2017

Reactie CFTO op OCW-Kamerbrief van 17 oktober jl. aan de Tweede Kamer inzake ‘Fusietoets in het onderwijs

Brief | 17-11-2016

AFO 187 - OVO Zaanstad & Compass

Advies | 15-11-2016

Brief Fusietoets in het onderwijs

Brief van de bewindslieden van OCW aan de Twee Kamer over de Fusietoets in het Onderwijs van  17 oktober 2016. Kamerbrief ÓCW...

Brief | 17-10-2016

Besluit AFO 189 - De Veenplas & De Woudse Venen

Besluit | 22-09-2016

Hoe moet artikel 64, tweede lid, van de WPO worden uitgelegd? Daarin is bepaald dat een bestuurlijke fusie ‘niet van toepassing is op de instandhouding van een of meerdere scholen door een stichting als bedoeld in artikel 48, eerste lid, WPO’.

In dit artikel 64, tweede lid, WPO, is een uitzondering gemaakt voor bestuurlijke overdracht door de gemeenteraad, waardoor het...

Vraag en antwoord

Ons schoolbestuur wil fuseren met een bestaand samenwerkingsbestuur. Moeten we in dit geval ook aantonen dat een of meer van onze scholen binnen een termijn van zes jaar met opheffing wordt/worden bedreigd?

Nee, voor de uitbreiding van een reeds bestaand samenwerkingsbestuur geldt sinds het najaar van 2015 dat dit getoetst wordt...

Vraag en antwoord

Waar moeten we rekening mee houden bij fusies die leiden tot de vorming van een samenwerkingsbestuur?

Voor fusies in het primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs die leiden tot de vorming van een...

Vraag en antwoord

De te fuseren besturen en hun scholen zijn gevestigd in een krimpregio. Dat is algemeen bekende informatie. In hoeverre moeten wij nog aantonen dat wij te maken hebben met sterke krimp?

Wanneer schoolbesturen demografische krimp in hun gemeente aanvoeren als rechtvaardiging voor hun fusieplannen, doet de CFTO...

Vraag en antwoord

Wat is een intersectorale fusie en welke criteria gelden daarvoor?

Een intersectorale fusie is een fusie tussen rechtspersonen of instellingen uit verschillende onderwijssectoren. Intersectorale...

Vraag en antwoord