Advies AFO 163 - DAM & Quo Vadis

Goedkeuring wordt gevraagd voor de overdacht van het bestuur van De Montessori Basisschool in Almelo aan Quo Vadis. Door deze fusie krijgt Quo Vadis één school van DAM overgedragen en stijgt het aantal scholen van negentien naar twintig en het aantal leerlingen van 4.221 naar circa 4.350. Deze fusie hangt samen met AFO 164, waarbij het bevoegd gezag van drie overige scholen van DAM wordt overgedragen. De minister heeft voor AFO 163 goedkeuring verleend. Dat is voor AFO 164 niet het geval.

Type: besturenfusie

Sector(en): primair onderwijs

Bevoeg gezag 1: Stichting Deventer en Almelose Montessori scholen (DAM, 95148)

Bevoegd gezag 2: Stichting Quo Vadis (23128)

Regio: Almelo

Advies: De CFTO heeft de minister geadviseerd goedkeuring niet te onthouden.