Advies AFO 180 – Carmel: SGM Twickel en SGM De Grundel

Door de voorgenomen fusie ontstaat één interconfessionele brede scholengemeenschap onder de naam Scholengemeenschap Carmel Hengelo met in totaal 4.206 leerlingen. De vestigingen van de huidige twee scholengemeenschappen zullen, op die van de vmbo afdelingen na, ongewijzigd blijven. De verschillende vmbo-nevenvestigingen worden door de fusie samengevoegd tot één vestiging op een nieuwbouwlocatie in Hengelo. Na de fusie zal Carmel Hengelo verantwoordelijk zijn voor het onderwijs op vijf locaties in Hengelo en twee locaties in Borne en Delden.

Bevoegd gezag: Stichting Carmelcollege (Carmel, 35647)

School 1: Scholengemeenschap Twickel voor ATH HAVO MAVO VBO (SGM Twickel, 19HG)

School 2: PC/RK Scholengemeenschap De Grundel voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo (SGM DE Grundel, 18CR)

Type: institutionele fusie

Sector(en): voortgezet onderwijs

Regio: Hengelo (ov)

Advies: De CFTO heeft de minister geadviseerd goedkeuring niet te onthouden.