Advies AFO 221 - Openbaar Onderwijs Harlingen & Odyssee Openbaar Onderwijs

Door de fusie worden OB Harlingen, het bevoegd gezag over drie openbare basisscholen in Harlingen, en Odyssee, het bevoegd gezag over zeven basisscholen, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en een praktijkschool, allen gevestigd in de gemeente Súdwest-Fryslân samengevoegd. Omdat Odyssee in drie onderwijssectoren opereert (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs) is sprake van een intersectorale fusie. Aanvragers geven aan dat zij met de fusie beogen te voorkomen dat de continuïteit of variatie van het onderwijsaanbod in gevaar komt. Door de met de fusie bereikte schaalgrootte verwachten zij efficiënter te kunnen werken, en daarnaast verwachten zij meer bestuursmacht te verkrijgen. Aanvragers menen dat een fusie de toekomstige organisatie daarnaast, zowel qua schaal als bestuurskracht, beter beschermt tegen financiële risico's en de steeds zwaardere wordende overheidseisen.

De fusie heeft alleen gevolgen voor het basisonderwijs in het fusiegebied. In het basisonderwijs vormt zich geen grootschalig bestuur, en er verdwijnen geen scholen. De door de fusie ontstane vergrote afstand tussen scholen en bestuur zal worden overbrugd doordat de bestuurder van de nieuwe stichting regelmatig in Harlingen aanwezig zal zijn. Het voor de fusie vereiste draagvlak is aanwezig. Er is geen significante belemmering van de keuzevrijheid.

Type: besturenfusie

Sector: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs (intersectoraal)

Bevoegd gezag 1: Stichting Openbaar Basisonderwijs Harlingen (bestuursnummer: 42657)

Bevoegd gezag 2: Odyssee Openbaar Onderwijs Sneek (bestuursnummer: 42546)

Advies: De CFTO heeft geadviseerd om goedkeuring niet aan de fusie te onthouden.