Vanaf 1 augustus 2018 is er bij toetsplichtige fusie geen verplicht advies meer nodig van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO). De Minister van OCW loopt hiermee vooruit op een geplande wetswijziging, die is aangekondigd in het Regeerakkoord, waarbij de fusietoets in het primair - en voortgezet (speciaal) onderwijs wordt afgeschaft. Tot dat moment geldt alleen een (lichte) administratieve toets
Vanaf 1 augustus 2018 is er daardoor bij fusies sprake van:

 • een niet-toetsplichtige fusie of
 • een fusie met een (lichte) administratieve toets.

Alle voorwaarden en toetsaspecten van de adminstratieve toets vindt u in de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

Niet-toetsplichtige fusie

In de volgende situaties is een fusietoets niet verplicht en hoeft u alleen BRIN-formulieren op te sturen:

 • bij een scholenfusie met in totaal minder dan 500 leerlingen,
 • bij een besturenfusie van minder dan 10 scholen, met uitzondering van fusies tot samenwerkingsbestuur.
 • bij een fusie of overdracht van een school voor praktijkonderwijs

De administratieve toets

In de volgende situaties toetst DUO administratief bij een scholenfusie:

 • De scholenfusie voorkomt dat binnen 10 maanden de bekostiging van een bijzondere school stopt of een openbare school wordt opgeheven.
 • Er is sprake van een leerlingendaling van 15% of meer in 5 jaar tijd.

In deze situaties toetst DUO administratief bij een besturenfusie:

 • Er is sprake van een verwachte leerlingendaling van 15% of meer in 5 jaar tijd en het gaat om een fusie met minder dan 2.500 leerlingen.
 • Het gaat om maximaal 30 scholen en het marktaandeel blijft na de fusie onder de 50%. of bij maximaal 35% marktaandeel in een sterk stedelijke gemeente.
 • Een bestuur met één school (éénpitter) sluit zich aan bij een groter bestuur of wanneer na de fusie het gezamenlijke marktaandeel hooguit 5 % toeneemt. Er is in de 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag geen lichte toets gedaan voor een vergelijkbare fusie.

DUO beoordeelt met behulp van de fusie-effectrapportage:

 • of het proces zorgvuldig is doorlopen,
 • of de medezeggenschapsraden het eens zijn met de fusie.

Meer informatie over de lichte toets vindt u op www.duo.nl.

Zie ook