Als medezeggenschapsraad hebt u instemmingsrecht bij fusies in het onderwijs. Voelt u zich onvoldoende toegerust om de fusie-effectrapportage (FER) van de schoolbesturen te beoordelen? Vraag dan advies aan de CFTO. Doe dat bij voorkeur voordat de FER zich in de eindfase bevindt.

Alles weten over het aanvragen van advies?

Wilt u meer weten waarover en hoe u de CFTO kunt inschakelen voor advies? Hieronder vindt u alle informatie en voorbeelden van uitgebrachte adviezen.