Voor welke fusies is een MR-advies nodig

Dat kan bij fusies die niet toetsplichtig zijn. De schoolbesturen hebben dan vooraf geen toestemming van de minister nodig, maar ze moeten wel een FER invullen en de medezeggenschapsraad raadplegen.

Ook MR-advies mogelijk bij sterke demografische krimp

In het geval er sprake is van een zeer sterke daling van de leerlingenaantallen bij u in de regio (15% of meer in 5 jaar tijd), dan kan het zo zijn dat voor een toetsplichtige fusie geen advies gegeven wordt door de CFTO. Ook in deze gevallen kunnen medezeggenschapsraden vooraf terecht bij de CFTO voor een MR-advies.

Twijfelt u eraan of uw fusie in aanmerking komt voor een CFTO advies?

Neemt u dan vooral contact op met het secretariaat van de CFTO. Dit kan op 070 3765976 of via info@cfto.nl.

Bij alle overige fusies brengt de CFTO advies uit aan de staatssecretaris van OCW.

Lees meer over de criteria voor toetsplichtige en niet-toetsplichtige fusies