Informatie over het CFTO advies aan MR-en

Kunt u advies gebruiken over de fusie-effectrapportage?

Als medezeggenschapsraad hebt u instemmingsrecht bij fusies in het onderwijs. Voelt u zich onvoldoende toegerust om de fusie-effectrapportage (FER) van de schoolbesturen te beoordelen? Vraag dan advies aan de CFTO. Doe dat bij voorkeur wanneer de FER zich nog niet in de eindfase bevindt.

Voor welke fusies kunt u advies vragen?

Dat kan bij fusies die niet toetsplichtig zijn. De schoolbesturen hebben dan vooraf geen toestemming van de minister nodig, maar ze moeten wel een FER invullen en de medezeggenschapsraad raadplegen.

Bij toetsplichtige fusies brengt de CFTO advies uit aan de staatssecretaris van OCW.

Lees meer over de criteria voor toetsplichtige en niet-toetsplichtige fusies.

Waarom zou u advies vragen?

In de verplichte fusie-effectrapportage beschrijven schoolbesturen onder andere hun fusiemotieven en de effecten ervan op de keuzevrijheid van ouders (en leerlingen). In die FER staat ook dat belanghebbenden met de fusie instemmen.

Medezeggenschapsraden zijn uiteraard belanghebbenden, maar soms hebben zij een informatie- en deskundigheidsachterstand waardoor zij de FER minder goed kunnen beoordelen. Daarom kunnen medezeggenschapsraden de CFTO benaderen voor een advies over de FER als de fusie niet toetsplichtig is.

Geen fusietoets bij sterke krimp

OCW vraagt voor fusies in demografische krimpgebieden geen advies meer bij de CFTO als in de betrokken gemeente(n) het aantal leerlingen met meer dan 15 procent afneemt (binnen het tijdvak van vijf jaar waarin de fusieaanvraag speelt). Ook in deze gevallen moeten de ouders en leraren in de medezeggenschapsraad de FER goed kunnen beoordelen. Bijvoorbeeld of de krimpcijfers, die feitelijk juist kunnen zijn, niet oneigenlijk worden gebruikt.

Hoe vraag u advies aan?

U kunt kosteloos advies aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en met de FER naar ons te mailen. U hebt meer aan het advies als de FER zich nog niet in een eindfase bevindt. Het advies gaat over de verplichte onderdelen van de FER:
a.            motieven;
b.            alternatieven voor fusie;
c.            tijdsbestek waarbinnen fusie wordt gerealiseerd;
d.            te bereiken doelen;
e.            effecten op de keuzevrijheid, vooral op:

  • spreiding en omvang van rechtspersonen en scholen;
  • de onderwijskundige en bestuurlijke diversiteit van het onderwijsaanbod in het gebied.

Aanvraagformulier
Vul het aanvraagformulier in en stuur het, met de fusie-effectrapportage, naar info@cfto.nl

[Aanvraagformulier CFTO advies Medezeggenschap]

Na ontvangst van uw aanvraag, nemen wij snel contact met u op.

Vragen over rechtsbescherming?
Hebt u vragen over collectieve of individuele rechtsbescherming? Dan kunnen vakbonden of juridische loketten u verder helpen.

Adviezen

De adviezen van de CFTO aan medezeggenschapsorganen vindt u onder het tabblad Adviezen.

Meer informatie

- Factsheet advisering

- Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs (1 september 2014)

- Artikel over de rol van de MR in het MR magazine (juni 2015)

- Stel uw vraag