Advies AFO 162 – De Krommen Hoek & PlatOO

De voorgenomen fusie bestaat uit de overdracht van het bestuur over de school van Vereniging De Krommen Hoek aan PlatOO. Na de fusie zal PlatOO het bevoegd gezag hebben over vijftien scholen met circa 3.000 leerlingen.

Type: besturenfusie

Sector(en): primair onderwijs

Bevoegd gezag 1: Schoolvereniging De Krommen Hoek (60166)

Bevoegd gezag 2: Stichting PlatOO bestuur voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (41860)

Regio: Eindhoven

Advies: De CFTO heeft de minister geadviseerd goedkeuring niet te onthouden.