Advies AFO 164 - DAM & OPOD

Door de beoogde fusie zou een samenwerkingsbestuur tussen openbaar en bijzonder onderwijs ontstaan dat verantwoordelijk zou zijn voor 18 scholen en circa 5.000 leerlingen. Voor het ontstaan van een samenwerkingsbestuur geldt een limitatieve goedkeuringsgrond. Aanvragers dienen doormiddel van prognoses aan te tonen dat met de voorgenomen fusie binnen zes jaar de sluiting van een school voorkomen kan worden. Dit was in deze aanvraag niet het geval. Na het negatieve advies van de CFTO heeft de minister geen goedkeuring verleend voor de voorgenomen fusie.

Type: besturenfusie

Sector(en): primair onderwijs

Regio: Deventer

Bevoegd gezag 1: Stichting Deventer en Almelose Montessori scholen (DAM, 95148)

Bevoegd gezag 2: Stichting Openbaar Onderwijs Deventer (OPOD, 41862)

Advies: De CFTO heeft de minister geadviseerd goedkeuring te onthouden. Goedkeuring is daarop niet verleend.