Advies AFO 165 – De la Salle & De Basis

Door de fusie ontstaat één bevoegd gezag met negentwintig scholen en 6.504 leerlingen actief in zes gemeenten. Er was bij de beoordeling van de voorgenomen fusie geen sprake van een zogenoemde significante belemmering.

Type: besturenfusie

Sector(en): primair onderwijs

Bevoegd gezag 1: Stichting confessioneel onderwijs de la Salle (40775)

Bevoegd gezag 2: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs ‘De Basis’  (41245)

Regio: Haarlemmermeer

Advies: De CFTO heeft de minister geadviseerd goedkeuring niet te onthouden.