Advies AFO 167 – De Nutsscholen & Primair

Na de fusie ontstaat een nieuw op te richten stichting die het bevoegd gezag zal zijn van dertien basisscholen die onderwijs verzorgen aan circa 3.400 leerlingen. De naam van deze nieuwe stichting is niet bekend op het moment van advisering.

Type: besturenfusie

Sector(en): primair onderwijs

Bevoegd gezag 1: Het Departement Oss van de Maatschap tot Nut van het Algemeen (De Nutsscholen, 80629)

Bevoegd gezag 2: Primair, Stichting voor Katholiek Onderwijs (Primair, 41228)

Regio: Oss

Advies: De CFTO heeft de minister geadviseerd goedkeuring niet te onthouden.