Advies AFO 168 - Essentius, LIMA & Reflexis

Door de beoogde fusie zou een samenwerkingsbestuur tussen openbaar en bijzonder onderwijs ontstaan dat verantwoordelijk zou zijn voor 29 scholen en 4.653 leerlingen, actief in vier gemeenten. Voor het ontstaan van een samenwerkingsbestuur geldt een limitatieve goedkeuringsgrond. Aanvragers dienen doormiddel van prognoses aan te tonen dat met de voorgenomen fusie binnen zes jaar de sluiting van een school voorkomen kan worden. Dit was in deze aanvraag niet het geval. Na het negatieve advies van de CFTO heeft de minister geen goedkeuring verleend voor de voorgenomen fusie.

Type: besturenfusie

Sector(en): primair onderwijs

Bevoegd gezag 1: Stichting Essentius (Essentius, 50129)

Bevoegd gezag 2: Stichting LIMA voor Katholiek Basis en Speciaal Onderwijs (LIMA, 46724)

Bevoegd gezag 3: Reflexis Openbaar onderwijs (Reflexis, 41501)

Regio: Zui-oost Achterhoek

Advies: De CFTO heeft de minister geadviseerd goedkeuring te onthouden. Goedkeuring is daarop niet verleend.