Advies AFO 171 & AFO 172 – Stichting 5xO, SKOR & SIKO

Het samenvoegen van de organisaties van Stichting 5xO en SKOR (AFO 171) leidt tot een onderwijsorganisatie met 26 scholen met onderwijs aan ruim 8.000 leerlingen. SKOR wordt één van de twintig grootste schoolbesturen in het basisonderwijs. Met samenvoeging neemt de afstand van de werkvloer tot het bestuur toe. De scholen maken straks onderdeel uit van een organisatie die ruim acht keer groter is dan nu.

Door het samenvoegen van de organisaties van Stichting 5xO en SIKO (AFO 172) neemt de afstand tussen bestuur en werkvloer eveneens toe. De toename blijft hier beperkt. Het samenvoegen van de organisaties van de stichting met SIKO leidt tot een onderwijsorganisatie met 3.300 leerlingen en elf scholen.

Type: besturenfusie

Sector(en): primair onderwijs

Bevoegd gezag 1: Stichting 5xO (Brinnummer: 40237)

Bevoegd gezag 2: Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam (SKOR, 74531)

Bevoegd gezag 3: Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs (SIKO, 22725)

Regio: Rotterdam & Schiedam

Advies: De CFTO heeft de minister geadviseerd goedkeuring niet te onthouden.