Advies AFO 174 - Kindwijs, VPCBO, VPCBO SDB & VCS

Door de fusie worden de vier betrokken onderwijsaanbieders samengevoegd  Er ontstaat een bestuur dat overwegend protestants-christelijk onderwijs aanbiedt op dertien scholen aan in totaal ongeveer 2.000 leerlingen (teldatum 1 oktober 2015).

Type: besturenfusie

Sector(en): primair onderwijs

Advies: De CFTO heeft de minister geadviseerd goedkeuring niet te onthouden.

Regio: Goeree-Overflakkee

Bevoegd gezag 1: Stichting voor Protestants-Christelijk Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee (Kindwijs - bestuursnummer: 42632)

Bevoegd gezag 2: Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Goeree-Overflakkee (VPCBO - bestuursnummer: 41673)

Bevoegd gezag 3: Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag Stad aan het Haringvliet/Den Bommel (VPCBO SDB - bestuursnummer: 44032)

Bevoegd gezag 4:  Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag (VCS - bestuursnummer: 89896)