Advies AFO 176 – SDAVS & DAVS

Goedkeuring wordt gevraagd voor de overdracht van het beheer van de enige school van DAVS; de SSBO Van der Reijden, (brin 08CG) in Epe. De geplande overnamedatum is 1 januari 2017. Aanvragers hadden eerder beoogd op 1 januari 2016 te fuseren, maar een belangrijk onderdeel van de fusie bestaat uit de wens om op de locatie van de school ook (voortgezet) speciaal onderwijs aan te bieden. Daartoe heeft het bevoegd gezag een nevenvestiging aangevraagd. De minister heeft goedkeuring gegeven voor de nevenvestiging. Bekostiging vangt aan per 1 augustus 2016. Door de voorgenomen wordt SDAVS verantwoordelijk voor het onderwijs aan 345 leerlingen.

Type: besturenfusie

Sector(en): primair & speciaal onderwijs

Bevoegd gezag 1: Stichting Dokter A. Verschoor-School (SDAVS, 62129)

Bevoegd gezag 2: Dr. A. van Voorthuysen Stichting (DAVS, 95460)

Regio: Epe

Advies: De CFTO heeft de minister geadviseerd goedkeuring niet te onthouden.