Advies AFO 177 - Mosalira: De Vlinderboom & De Schans

Door de fusie ontstaat formeel een basisschool waarop 676 leerlingen staan ingeschreven. Deze school is opgedeeld in een internationale school met 320 leerlingen en een zogenoemd integraal kindcentrum met 356 leerlingen basisonderwijs.

Type: scholenfusie

Sector: primair onderwijs

Bevoegd gezag: Stichting Mosalira  (Mosalira- bestuursnummer: 41373)

School 1: Basisschool De Vlinderboom (Brinnummer: 10FZ)

School 2: Basisschool De Schans (Brinnummer: 09KX)

Regio: Maastricht

Advies: De CFTO heeft de minister geadviseerd goedkeuring niet te onthouden.