Advies AFO 179 - Spaarnesant: De Regenboog & Albert Schweitzerschool

De scholen worden samengevoegd tot een school voor speciaal en speciaal voortgezet onderwijs, De Parel.  Spaarnesant verzorgt onderwijs in de gemeente Haarlem en Haarlemmermeer en houdt na fusie twee scholen voor speciaal onderwijs in stand, met in totaal  324 leerlingen.  Spaarnesant is daarnaast het bevoegd gezag van 18 scholen in het primair onderwijs, waarvan drie speciale scholen voor basisonderwijs, met in totaal 6.431 leerlingen. Alle scholen van Spaarnesant zijn openbare scholen.

Type: institutionele fusie

Sector(en): speciaal onderwijs

Bevoegd gezag: Stichting Spaarnesant (41853)

School 1: Mytylschool De Regenboog, (18LW)

School 2: Albert Schweitzerschool (18BV)

Regio: Haarlem & Haarlemmermeer

Advies: De CFTO heeft de minister geadviseerd goedkeuring niet te onthouden.