Advies AFO 182 – SKVOB & Stichting Oelbert

Bij de voorgenomen fusie wordt het bevoegd gezag over het Oosterhoutse Sint Oelbert Gymnasium overgedragen aan SKVOB. Door de voorgenomen fusie ontstaat een bestuur dat verantwoordelijk is voor zes VO-scholen met in totaal 8.735 leerlingen, verspreid over een gebied van vijf gemeenten.

Bevoegd gezag 1: Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omstreken (SKVOB, 42992)

Bevoegd gezag 2: Onderwijsstichting Sint Oelbert (70045)

Type: besturenfusie

Sector(en): voortgezet onderwijs
Regio: Oosterhout & Breda

Advies: De CFTO heeft de minister geadviseerd goedkeuring niet te onthouden.