Advies AFO 183 – Bisschop Möller Stichting & SMOD

De voorgenomen fusie betreft de overdracht van de enige school van SMOD, De Plotter. Hierdoor krijgt de Bisschop Möller Stichting een derde school in de gemeente Smallingerland. BMS telt na de fusie 31 scholen en bijna 6.000 leerlingen.

Type: besturenfusie

Sector(en): primair onderwijs

Advies: De CFTO heeft de minister geadviseerd goedkeuring niet te onthouden.

Regio: Friesland

Bevoegd gezag 1: Bisschop Möller Stichting (BMS, 41000)

Bevoegd gezag 2: Stichting Montessori Onderwijs Drachten (SMOD, 30834)