Advies AFO 185 – SKOR & Stichting 5xO

Deze aanvraag hangt samen met AFO 171/172 van 9 december 2015. Bij de beoordeling van die aanvraag was sprake van de wens om één van de vier scholen van de stichting 5xO over te dragen aan een ander schoolbestuur dan SKOR. Sindsdien zijn de intenties en afspraken gewijzigd. Het doel van de voorliggende fusie-aanvraag is niet drie, maar alle vier de basisscholen per 1 augustus 2017 over te dragen van de stichting 5xO aan SKOR. Door de fusie ontstaat een bestuur dat verantwoordelijk is voor 27 scholen en ruim 8.000 leerlingen in het primair onderwijs

Type: besturenfusie

Sector(en): primair onderwijs

Regio: Rotterdam

Bevoegd gezag 1: Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam (74531)

Bevoegd gezag 2: Stichting 5xO (40237)

Advies: De CFTO heeft de minister geadviseerd goedkeuring niet te onthouden.