Advies AFO 186 – NoorderBasis & VGPO Eben Haëzer

Door de fusie wordt het bevoeg gezag van de bestuurlijke éénpitter de Eben Haëzerschool overgedragen aan NoorderBasis. Dit bestuur telt na fusie 20 scholen en circa 2.500 leerlingen. NoorderBasis biedt onderwijs op gereformeerde-grondslag.

Type: besturenfusie

Sector(en): primair onderwijs

Regio: Bennekom

Advies: De CFTO heeft de minister geadviseerd goedkeuring niet te onthouden.

Bevoegd gezag 1: NoorderBasis  (42607)

Bevoegd gezag 2: VGPO Eben Haëzer (48686)