Advies AFO 189 - De Veenplas & De Woudse Venen

Aanvragers zijn voornemens het beheer van de scholen van De Woudse Venen over te dragen aan De Veenplas. Door de fusie ontstaat één bevoegd gezag verantwoordelijk voor zestien scholen, waarvan zes scholen onderwijs verzorgen naar protestants-christelijke richting en tien scholen naar rooms-katholiek richting. De fusieorganisatie zal primair onderwijs verzorgen aan in totaal 2.725 leerlingen.

Type: besturenfusie

Sector(en): primair onderwijs

Advies: De CFTO heeft de minister geadviseerd goedkeuring niet te onthouden.

Regio: Alphen aan den Rijn

Bevoegd gezag 1: Stichting Katholiek Basisonderwijs 'De Veenplas' (De Veenplas, 40974)

Bevoegd gezag 2: Stichting Protestants Christelijk Onderwijs 'De woudse Venen' (De Woudse Venen, 41193)