Advies AFO 222 - Leerplein055 & De Onderwijsspecialisten

Betreft overdracht van de Van Voorthuysenschool, een openbare school voor (voortgezet) speciaal onderwijs door Leerplein055 aan De Onderwijsspecialisten, een bestuur naar algemeen bijzondere richting. Leerplein055 houdt verder alleen basisscholen in stand. De Onderwijsspecialisten houdt reeds veertien scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in stand. De scholen van De Onderwijsspecialisten hebben verschillende denominaties. Voornaamste argument dat aanvragers hebben voor de overdracht is dat De Onderwijsspecialisten de voor (voortgezet) speciaal onderwijs benodigde deskundigheid in huis heeft om de Van Voorthuysenschool, die met teruglopende leerlingenaantallen te kampen heeft, in stand te houden. De Van Voorthuysenschool blijft openbaar.

Type: besturenfusie (bestuursoverdracht)

Sector: (voortgezet) speciaal onderwijs

Bevoegd gezag 1: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Apeldoorn (handelsnaam Leerplein055, bestuursnummer: 41616)

Bevoegd gezag 2:  Stichting De Onderwijsspecialisten (bestuursnummer: 40631)

Advies: De CFTO heeft geadviseerd de fusie goed te keuren.