Besluit AFO 177 - Mosalira: De Vlinderboom & De Schans

Type: scholenfusie

Bevoegd gezag: Stichting Mosalira  (Mosalira- bestuursnummer: 41373)

School 1: Basisschool De Vlinderboom (Brinnummer: 10FZ)

School 2: Basisschool De Schans (Brinnummer: 09KX)

Door de fusie ontstaat formeel een basisschool waarop 676 leerlingen staan ingeschreven. Deze school is opgedeeld in een internationale school met 320 leerlingen en een zogenoemd integraal kindcentrum met 356 leerlingen basisonderwijs.

De minister heeft na het positieve advies van de CFTO goedkeuring verleend voor de fusie.

Hoort bij

  • Primair onderwijs