Kamerbrief van de minister van OCW over de stand van zaken rond ROC Leiden