Wetsevaluatie

De CFTO heeft met twee documenten een bijdrage geleverd aan de wettelijk voorgeschreven evaluatie van de Wet fusietoets. Dit zijn het rapport Praktijkervaringen uit 2015 en de Tussentijdse evaluatie eind 2012. Beide documenten vind u hier: