Evaluatierapport Praktijkervaringen 2011-2015

Het rapport Praktijkervaringen 2011-2015 vormt de bijdrage van de CFTO aan de wettelijk voorgeschreven evaluatie van de Wet fusietoets in 2015. Het rapport is in novemer 2015 samen met een brief van de regering aangeboden aan de Tweede Kamer.