Laatste Jaarverslag CFTO

Het Jaarverslag 2018 is het zesde en laatste Jaarverslag van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO). De inhoudelijke fusietoets is per 1 augustus 2018 ingetrokken en wordt wettelijk afgeschaft. Om die redenen houdt de cfto op 1 januari 2019 op te bestaan.

De CFTO heeft in de periode 2011 - 2018 inĀ  totaal circa 210 adviezen over voorgenomen fusies aan de minister uitgebracht.

Door de uitbreiding van de lichte fusietoets per 1 augustus 2017 heeft de CFTO in 2018 al veel minder aanvragen gekregen: zeven adviesaanvragen; twee institutionele fusies.

Gedurende het jaar worden in totaal 44 fusie-aanvragen ingediend bij duo. Wel heeft de CFTO zich in 2018 nadrukkelijk gericht op haar taak ter ondersteuning van medezeggenschapsraden.

Lees meer in het Jaarverslag 2018.