Over CFTO

Per 1  januari 2019 is de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) opgeheven. De CFTO is opgericht op 1 oktober 2011 en heeft gedurende de zeven jaar van zijn bestaan de minister van OCW geadviseerd over voorgenomen fusies in het onderwijs.

De commissie bestond tussen 1 oktober 2017 en 1 januari 2019 uit twee leden:

Lenie Dwarshuis, Voorzitter CFTO

Mevr. H.M.C. (Lenie) Dwarshuis-van de Beek


voorzitter

oud-gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland

Simon Steen, Commissielid CFTO

Mr. S.J. (Simon) Steen


vice-voorzitter

oud-algemeen directeur Verenigde Bijzondere Scholen