De Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO)  is een onafhankelijke adviescommissie. Bij de benoeming van de leden van de commissie heeft de minister kennis, achtergrond en ervaring op bestuurlijk niveau in het onderwijsveld als maatstaf genomen.

Po, so en vo

De CFTO beoordeelt (toetsplichtige) bestuurlijke en institutionele fusies in de onderwijssectoren po, so en vo en daartussen (intersectorale fusies). De CFTO legt zijn bevindingen en conclusies neer in een advies aan de minister of staatssecretaris van OCW. Afhankelijk van de portefeuilleverdeling neemt de minister of staatssecretaris vervolgens op basis van het advies een besluit over de fusieaanvraag.

Mbo en hbo

Voor fusies in het mbo voert de Commissie Macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) de toetsing uit. Voor fusies in het hoger beroepsonderwijs doet de Commissie Macrodoelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) dat.

De Commissie Fusietoets Onderwijs bestaat uit:

Lenie Dwarshuis, Voorzitter CFTO

Mevr. H.M.C. (Lenie) Dwarshuis-van de Beek


voorzitter

oud-gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland

Simon Steen, Commissielid CFTO

Mr. S.J. (Simon) Steen


vice-voorzitter

oud-algemeen directeur Verenigde Bijzondere Scholen

Positie vacant

Positie vacant

Tot 1 september 2017 drs. R (Remmelt) de Boer

oud-lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

De commissie wordt ondersteund door:

  • Mr. drs. G.C. (Cor) Katerberg, coördinerend secretaris
  • Drs. I.C. (Itgen) Hansen, secretaris, plv. hoofd
  • Mevr. M. (Marian) Verbaan, ondersteuning-secretariaat

Contact gegevens:

Commissie Fusietoets Onderwijs

Postadres:

Postbus 556, 2501 CN Den Haag

Bezoekadres:

Lange Voorhout 13, 2514 EA  Den Haag

Einfo@cfto.nl

T:  070 3765976

Zie ook