Privacy

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt CFTO.nl alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet CFTO.nl aan de privacywetgeving.

Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl.