Een overzicht van de meest gestelde vragen rond de fusietoets en de CFTO vindt u op deze pagina.

Over de procedure:

 1. In welke gevallen is een fusie toetsplichtig?
 2. Waar vind ik een aanvraagformulier en een voorbeeld van een fusie-effectrapportage?
 3. DUO meldt in een brief dat de fusieaanvraag niet compleet is. Wat betekent dat voor de behandeling van de aanvraag?
 4. Bestaat er zoiets als een ‘voortoets’ om van tevoren te kunnen beoordelen of een fusieaanvraag kans van slagen heeft?
 5. Welke gegevens moet de fusieaanvraag bevatten?
 6. Is een fusie-effectrapportage verplicht als de fusieaanvraag niet naar de minister wordt gestuurd of de fusie niet hoeft te worden getoetst?
 7. De medezeggenschapsraad heeft niet ingestemd met de fusie-effectrapportage. Wat nu?
 8. Wat is de termijn waarin de CFTO advies uitbrengt?
 9. Wat gebeurt er met een aanvraag die niet compleet is?
 10. Moeten wij wachten op het besluit van de minister voordat wij verdere stappen kunnen zetten?
 11. Werkwijze CFTO
   

Over de inhoud:

 1. Het is duidelijk dat het marktaandeel van onze schoolbesturen na de fusie onder de 50 procent blijft. Is de fusietoets in dat geval wel nodig?
 2. Wat is een intersectorale fusie en welke criteria gelden daarvoor?
 3. De te fuseren besturen en hun scholen zijn gevestigd in een krimpregio. Dat is algemeen bekende informatie. In hoeverre moeten wij nog aantonen dat wij te maken hebben met sterke krimp?
 4. Waar moeten we rekening mee houden bij fusies die leiden tot de vorming van een samenwerkingsbestuur?
 5. Ons schoolbestuur wil fuseren met een bestaand samenwerkingsbestuur. Moeten we in dit geval ook aantonen dat een of meer van onze scholen binnen een termijn van zes jaar met opheffing wordt/worden bedreigd?
 6. Hoe moet artikel 64, tweede lid, van de WPO worden uitgelegd? Daarin is bepaald dat een bestuurlijke fusie ‘niet van toepassing is op de instandhouding van een of meerdere scholen door een stichting als bedoeld in artikel 48, eerste lid, WPO’.

Overige vragen en antwoorden:

 1. Kan ik in het onderwijs ook te maken krijgen met de SER-Fusiegedragsregels?