Bestaat er zoiets als een ‘voortoets’ om van tevoren te kunnen beoordelen of een fusieaanvraag kans van slagen heeft?

Nee, zo’n mogelijkheid bestaat vooralsnog niet. Wel is het zo dat de Tweede Kamer in het voorjaar van 2016 de regering heeft gevraagd om in het kader van de evaluatie van de Wet fusietoets de mogelijkheid van een voortoets te onderzoeken.

Overigens is het secretariaat van de CFTO altijd te benaderen met vragen rond een fusieproces en zal daarbij zijn best doen zo compleet mogelijk informatie te verstrekken over waar bij een voorgenomen fusie op gelet kan worden.