De medezeggenschapsraad heeft niet ingestemd met de fusie-effectrapportage. Wat nu?

Voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs moet in dat geval de geschillencommissie of de ondernemingskamer een bindende uitspraak doen. Dit is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen. Deze bindende uitspraak moet, in plaats van de MR-verklaring, met de aanvraag worden meegestuurd.