DUO meldt in een brief dat de fusieaanvraag niet compleet is. Wat betekent dat voor de behandeling van de aanvraag?

U krijgt de gelegenheid om uw fusieaanvraag aan te vullen. De CFTO neemt de aanvraag pas in behandeling wanneer deze compleet is. In de tijd die u nodig hebt om de aanvraag te completeren, wordt de wettelijke termijn om over uw aanvraag te beslissen stopgezet.