Het is duidelijk dat het marktaandeel van onze schoolbesturen na de fusie onder de 50 procent blijft. Is de fusietoets in dat geval wel nodig?

Ja, bij elke bestuurlijke of institutionele fusie is een fusietoets verplicht, behalve in de volgende gevallen:

  • een institutionele (scholenfusie) in het primair onderwijs waarbij het totaal aantal leerlingen van de bij de fusie betrokken scholen minder is dan 500;
  • een bestuurlijke fusie in het primair onderwijs waarbij minder dan tien scholen betrokken zijn;
  • fusie of overdracht van een school voor praktijkonderwijs.