Hoe moet artikel 64, tweede lid, van de WPO worden uitgelegd? Daarin is bepaald dat een bestuurlijke fusie ‘niet van toepassing is op de instandhouding van een of meerdere scholen door een stichting als bedoeld in artikel 48, eerste lid, WPO’.

In dit artikel 64, tweede lid, WPO, is een uitzondering gemaakt voor bestuurlijke overdracht door de gemeenteraad, waardoor het openbare onderwijs in die gemeente verzelfstandigt. Het gaat hier puur om de overdracht van de instandhouding van het openbare onderwijs, zonder dat dit leidt tot een toename van de bestuurlijke omvang: een ‘een-op-een-overdracht’.
Let wel: als er sprake is van verzelfstandiging van het openbare onderwijs door meer gemeenteraden, waarbij de betrokken scholen onder één stichting of openbare rechtspersoon worden gebracht, wijst dat wel op een bestuurlijke fusie. De bestuurlijke omvang neemt immers toe en behoeft dan de goedkeuring van de minister.