In welke gevallen is een fusie toetsplichtig?

De volgende fusies hebben altijd de voorafgaande goedkeuring van de minister nodig:

  • institutionele fusies in het primair onderwijs waarbij meer dan 500 leerlingen betrokken zijn;
  • fusies tussen besturen in het primair onderwijs waarbij tien of meer scholen betrokken zijn;
  • fusies in het voortgezet onderwijs - uitgezonderd praktijkonderwijs;
  • fusies in het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs;
  • fusies tussen deze sectoren (intersectoraal).